Home

Welkom op de website van het Expertise Platform Water (EPW) Delft.

Het Expertise Platform Water Delft is een initiatiefgroep van deskundigen, bewoners, (oud) raadsleden, ondernemers en watersportliefhebbers. Zij probeert concrete invulling te geven aan een betere cq daadwerkelijke benutting van de toeristische en economische potentie van de Delftse vaarwegen en hun waterfronten.

Links: